BINE AȚI VENIT PE SITE-UL ȘCOLII NOASTRE!

Istoricul școlii

    Cele mai vechi urme despre comuna Largu datează din perioada neolitică cand langă satul Scărlăteşti  a fost descoperită  o necropola cuprinzând  8 morminte, care au avut in inventar arme, ceramică si obiecte de podoabă si care se găsesc la Muzeul Judeţean Galaţi.
Mărturii despre atestarea documentară a localităţii datează din anul 1817 cand s-a construit biserica in mijlocul satului numit Satuc, iar mai târziu crescând numarul locuitorilor, aceştia au fost nevoiţi să se aşeze pe un teren mai ,,larg’’care depaşea Lunca Călmăţuiului si acesta se pare că este explicaţia denumirii localitătii Largu, care in acelaşi timp şi-a păstrat si numele de Sătucani provenită de la vechiul  Sătuc.
Demn de menţionat  despre comuna şi şcoala noastră este şi faptul că între anii 1951-1952, păşea prin colbul uliţelor întortocheate din Largu, unde a fost numit profesor suplinitor de limba română, scriitorul Fanuş Neagu, iar romanul ,,Cantonul părăsit’’ a fost inspirat din viaţa oamenilor din această localitate situată in inima Bărăganului.

 

     1822- Este mentionat dascălul din Largu-Gheorghe;
     1832- Invăţătorul Ene Gheorghe;
     1838- Este mentionată Şcoala Comunală din Largu;
     1842- Invăţătorul Ion Dobre;
     1843- Invăţătorul Voicu Popa;
     1843-Invăţătorul Tudor Dobre- invăţător şi la satul Scărlăteşti;
     1845- Invăţătorul Nica Ion;
     1849- Invăţătorul Constantin Avram;
     1849- Şcoala Largu (funcţiona în case particulare inchiriate);
     1892-Şcoala funcţiona într-un local inchiriat in cătunul Largu şi avea 27 de elevi;
     1894-Şcoala Largu avea 120 de elevi si un invăţător fiind nevoie si de un al doilea;
     1891-1894-Primul invăţător din documentele vremii-inv.Sofia Ionescu;
     1908-1909- A fost construită prima Scoala din Largu cu o singură clasă si cancelaria;
     1923-1924-S-a construit si cea de-a doua sală de clasa si Şcoala Scărlăteşti;
     1949- A fost construită a doua Scoală din Largu cu 8 săli de clasă;
     1951-1952-Scriitorul Fanuş Neagu a fost profesor suplinitor de limba română la şcoala Largu;
     1977-1978-Extinderea şcolii cu încă o sală de clasă;
     1981-1988-Şcoala a avut invăţămant de 10 clase;
     2009-Construirea noii şcoli Largu la 100 de ani de la construirea primei şcoli in Largu.