BINE AȚI VENIT PE SITE-UL ȘCOLII NOASTRE!

Noutăți

Aprobat în ședința C.A. din .09.2017 TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ANUL ŞCOLAR 2017– 2018 1. Septembrie 2017 1. Constituirea Consiliului de administraţie 2. Validarea punctajelor fişelor d

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

                                           Aprobat în ședința C.A. din  09 .09.2017

 

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ANUL ŞCOLAR  2017– 2018

1.      Septembrie 2017

1.  Constituirea Consiliului de administraţie

2.      Validarea punctajelor fişelor de evaluare anuală;

3.      Aprobare PAS ŞI ROI

4.      Aprobarea tematicii Consiliului de administraţie pe anul 2017-2018

5.      Validarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative;

6.      Validarea diriginţilor şi a sălilor ce revin fiecărei clase;

7.      Validarea comisiilor metodice şi a celorlalte comisii de lucru pentru anul şcolar 2017 – 2018

8.      Aprobare catedre rămase  neocupate

9.      Prezentarea si validarea Raportului de  analiză a activităţii didactice pe anul şcolar 2016-2017

10.  Aprobare organigrama

11.  Diverse

 

       2. Octombrie 2017

 

1.      Stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de administraţie;

2.      Aprobarea Planului managerial pentru anul scolar 2017-2018

3.      Prezentarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluarilor nationale 2017-2018

4.      Aprobare contracte de inchiriere  spatii/parteneriate educationale

5.      Aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea siguranţei şi protecţiei elevilor şi cadrelor didactice

6.      Definitivarea şi aprobarea burselor sociale

7.      Discutare si supunere aprobarii a cererilor diverse

8.      Diverse

 

3.      Noiembrie 2018

 

1.      Aprobarea concediilor de odihnă

2.      Analiza planurilor de activităţi ale comisiilor metodice

3.      Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2018– 2019;

4.      Diverse

 

 

 

4.      Decembrie 2017

 

1.      Aprobarea tematicii activitatilor extrascolare

2.      Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget pentru 2018

3.      Analiza economico-financiară a sectoarelor autofinanţate (aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018);;

4.      Diverse

 

5.      Ianuarie 2018

 

1.      Validarea raportului de analiză a situaţiei la învăţătură şi disciplină pe semestrul I;

2.      Analiza activităţilor desfăşurate în compartimentul nedidactic pe 2017

3.      Diverse

 

6.      Februarie 2018

 

1.      Aprobarea planului de încadrare pentru anul 2018 – 2019

2.      Informare cu privire la proiectele naţionale şi internaţionale derulate în şcoală

3.      Diverse

 

7.      Martie 2018

 

1.      Validarea programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe , să fii mai bun”

2.      Diverse

 

8.      Aprilie 2018

 

1.      Analiza şi aprobarea ofertei şcolare;

2.      Aprobarea calificativelor parţiale pentru cadrele didactice suplinitoare;

3.      Diverse

 

9.      Mai 2018

 

1.      Aprobarea continuităţii pentru cadrele didactice suplinitoare;

2.      Aprobarea comisiilor pentru desfăşurarea evaluarilor nationale

3.      Prezentarea ofertei şcolare pentru anul 2018– 2019;

4.      Diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Iunie 2018

 

1.      Stabilirea şi aprobarea măsurilor organizatorice pentru încheierea anului şcolar;

2.      Prezentarea metodologiei de organizare a evaluarilor nationale

3.      Stabilirea obiectivelor principale ale lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe timp de vară;

4.      Evaluarea personalului nedidactic pe anul  2017-2018

5.      Diverse

 

11.  Iulie 2018

 

1.      Stabilirea graficului examenelor de corigenţă;

2.      Stabilirea comisiilor de examen la corigenţe;

3.      Validarea raportului la învăţătura şi disciplină  pe semestrul II;

4.      Diverse

 

12.  August 2018

 

1.      Analiza stadiului pregătirilor pentru noul an şcolar;

2.      Verificarea bazei materiale pentru anul şcolar 2018-2019

3.      Diverse

 

Graficul poate suferi modificari ulterioare, daca situatia o cere.

 

 

Președinte,

prof.Stancu Carmen

                                           Aprobat în ședința C.A. din  09 .09.2017